Good enough na przykładach

07-04-2020

Niniejsza treść jest dodatkiem do artykułu Krótka rozprawka o good enough, na której bądą zamieszczane szerzej opisane przykłady wraz kontekstem.

-